Hur påverkas arbetsgivare av ökad livslängd?

I takt med att vi både lever och arbetar allt längre blir arbetsgivares policys kopplat till medarbetare allt viktigare får framgång och lönsamhet. Kontroll på kostnader för lön, pension, förmåner och kompetensutveckling är viktiga idag och kommer bli än mer viktigt framöver. Rätt hanterat kan arbetsgivare få god kostnadskontroll och samtidigt säkerställa medarbetarnas engagemang och lojalitet.

Söderberg & Partners Compensation & Benefits

Våra tjänster

Digitala medarbetarsamtal

 

Ökad kontroll av personalkostnader

 

Pensions- och försäkringsförmåner

 

Anställningsbarhet

 

På dagens arbetsmarknad blir det allt viktigare att se till att medarbetare förstår koppling mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Genom konsultativa tjänster består Söderberg & Partners Compensation & Benefits arbetsgivare med att utforma och implementera morgondagens riktlinjer för lön, pensioner, förmåner och kompetensutveckling.

Att vi når konkreta och mätbara resultat beror på vår processinriktade konsultation, utveckling av systemstöd och utbildning av chefer med lönesättande ansvar. Dessutom leder vårt arbete till att medarbetare verkligen förstår kopplingen mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Det bidrar till högre lönsamhet.

Nyhetsbrev

Frukostseminarium om morgondagens organisationsformer

Behovet av morgondagens organisationsformer Söderberg & Partners Compensation & Benefits bjuder in till frukostseminarie där Eva Åberg föreläser. Hur ska våra företag klara av att vara konkurrenskraftiga när förändringstakten i omvärlden ökar och konkurrensen dyker...

Frukostseminarie med S&P Compensation & Benefits och Heartpace

Söderberg & Partners tillsammans med Heartpace bjuder in till frukostseminarie där Stefan Sebö föreläser. Stefan Sebö är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom området affärsutveckling, ledarskap, medarbetarutveckling och konsten att utveckla vinnande team....

Pensioner – Så hanterar du den ökande livslängden

Att vi lever allt längre ställer nya krav på såväl arbetsgivare som löntagare. Arbetsgivare måste koppla ett grepp om kostnader och kompetensutveckling medan arbetstagare måste se om sitt hus. Här tipsar Söderberg & Partners pensionsexpert Magnus Gewert om vad du ska...

Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

Söderberg & Partners har förvärvat en del i företaget Heartpace som har ett av marknadens ledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Systemet lever dessutom upp till de nya kraven som GDPR medför och leder till ökat engagemang hos medarbetarna....

Finans- och pensionsrådgivaren vässar sitt digitala erbjudande

Finans- och pensionsrådgivaren vässar sitt digitala erbjudande genom att köpa in sig i Heartpace AB som erbjuder digitalt performance management-verktyg. Heartpace blir i och med förvärvet en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits...

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Ta kontakt med oss

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.