Ägarskap i pensionsfrågan guld värt för ekonomin

Karin Isberg, HR-konsult och fd personalchef för Elektakoncernen globalt talar om ägarskap i pensionsfrågan Enligt HR-konsulten Karin Isberg är pensionsförmåner den stora frågan för den personalavdelning som verkligen vill kunna visa på ekonomiska resultat. Samtidigt...

Förmånerna som ökar i värde

Enligt Mattias Johansson, globalt ansvarig för Compensation & Benefits på Gambro, används pensions-, hälso- och försäkringsförmåner alltmer som konkurrensfördelar för arbetsgivaren och blir därmed allt viktigare. – Pensionsförmåner är en viktig...