Objektiv rådgivning en viktig faktor

Genom kartläggning och konsekvensanalys av pensionsupplägget har Elof Hansson AB fått en tydlig bild av möjliga alternativ för att kunna förbättra pensionspolicyn för både de anställda och bolaget. Objektiv rådgivning har varit en viktig faktor i det arbetet. När...