Ger aktiv förvaltning högre avkastning än passiv?

Det är svårt att hitta underlag som ger belägg för att aktiv förvaltning över tiden resulterar i högre avkastning än passiv förvaltning. Under hösten 2009 publicerades istället en rad artiklar som påvisade att passiv och låg riskförvaltning ger högre avkastning på...