Kommentar till Dagens Industri 13 juni 2011

”Pensionsbolag, banker och mäklarhus täljer guld på att förvalta svenskarnas pensionskapital” Dagens Industri skriver den 13 juni 2011, efter en intervju med Magnus Gewert, att: ”Pensionsbolag, banker och mäklarhus täljer guld på att förvalta...

Rovdrift på pensionssparare

Kommentar från Gewert Advice till diskussionen mellan Alecta och försäkringsbranschen. Alecta, Söderberg & Partner och resten av branschen behöver ta fram korrekta underlag i debatten om ”Rovdrift på pensionssparare”. Sedan Alectas rapport...