Kommentar till inslag i Rapport

Den 15 november sände Rapport ett inslag som förhoppningsvis är inledningen på en djupare granskning av försäkringsmäklare från medias sida. Inslaget är av intresse för alla arbetsgivare, men särskilt för dem som idag ersätter sina förmedlares arbetsinsatser med...

Försäkringsmäklare utnyttjar sin ställning

I tidskriften Personal & Ledarskap nr 12 2011 publicerades en artikel med Magnus Gewert: Arbetsgivare har sedan länge betraktat livförsäkringsmäklarna som en part på samma sida förhandlingsbordet gentemot försäkringsbolagen. Det är en naiv hållning, menar Magnus...