Utvärdera tjänstepensionshanteringen!

Max 1000 kr/år får rådgivning och förvaltning kosta anser tjänstemän som Gewert Advice utfrågat. Verkligheten visar att de istället betala sex till sju gånger mer. Gewert Advice har genomfört en enkätundersökning på femhundra tjänstemän från sex olika bolag i Sverige....