Företag har koll på pensionsavtal & hantering men…

Nästan alla ansvariga för pensionshantering på företag säger till en början att de har koll på vad som har beslutats gällande pensionshanteringen och varför. När förtroende etablerats säger i stort sett alla att de inte har koll på konsekvenserna av deras beslut....

Bankernas omoraliska kretslopp måste upphöra

Banker ställer krav på kundfretag att medarbetares pensionssparande styrs till bankernas egna försäkringsbolag. När bolag med svagare finansiell ställning ansöker om finansiering har jag funnit att banker i ökad utsträckning ställer som förutsättning att medarbetarnas...