Nobelpristagare visar hur pensioner skall hanteras

Låt årets Nobelpristagare i Ekonomi ange företagets principer för vilka pensionsprodukter som skall erbjudas medarbetare. Vidare hur pensionsrådgivning till medarbetare skall utföras. Reglera detta i pensionspolicy och samarbetsavtal. Robert Schiller forskning...