Din och dina medarbetares pension= mäklarnas Guldgruva

DI publicerar idag och imorgon artiklar som berör ansvariga för pensionspolicys i företag. Läs DIs artikel: Din pension göder rådgivarna. I de flesta företagsledningar finns en frustration över hur försäkringssektorn agerar, men behöver det vara så? Svaret är, Nej!...