Anställningsförmåner – utveckla eller ta bort?

Arbetsgivare spenderar stora belopp på olika typer av förmåner till medarbetare. Allt från tjänstepensioner till fruktkorgar. Men frågan som företagsledningar och inte minst aktieägare bör ställa är: vad är vår målsättning med förmånerna och uppnår vi dem? Får bolaget...