Provisionsförbud löser inte arbetsgivares problem

Provisionsförbud löser inte arbetsgivares problem

Under Almedalsveckan har Finansmarknadsministern åter påpekat problem med provisioner och att han givit i uppdrag till Finansinspektionen att begränsa dessa via tvingande regelverk. Syftet är att reducera intressekonflikten vid rådgivning mellan förmedlare och...