Nyhetsbrev

Din och dina medarbetares pension= mäklarnas Guldgruva

DI publicerar idag och imorgon artiklar som berör ansvariga för pensionspolicys i företag. Läs DIs artikel: Din pension göder rådgivarna. I de flesta företagsledningar finns en frustration över hur försäkringssektorn agerar, men behöver det vara så? Svaret är, Nej!...

Nobelpristagare visar hur pensioner skall hanteras

Låt årets Nobelpristagare i Ekonomi ange företagets principer för vilka pensionsprodukter som skall erbjudas medarbetare. Vidare hur pensionsrådgivning till medarbetare skall utföras. Reglera detta i pensionspolicy och samarbetsavtal. Robert Schiller forskning...

Företag har koll på pensionsavtal & hantering men…

Nästan alla ansvariga för pensionshantering på företag säger till en början att de har koll på vad som har beslutats gällande pensionshanteringen och varför. När förtroende etablerats säger i stort sett alla att de inte har koll på konsekvenserna av deras beslut....

Bankernas omoraliska kretslopp måste upphöra

Banker ställer krav på kundfretag att medarbetares pensionssparande styrs till bankernas egna försäkringsbolag. När bolag med svagare finansiell ställning ansöker om finansiering har jag funnit att banker i ökad utsträckning ställer som förutsättning att medarbetarnas...

Utvärdera tjänstepensionshanteringen!

Max 1000 kr/år får rådgivning och förvaltning kosta anser tjänstemän som Gewert Advice utfrågat. Verkligheten visar att de istället betala sex till sju gånger mer. Gewert Advice har genomfört en enkätundersökning på femhundra tjänstemän från sex olika bolag i Sverige....

Ingen koll på vår pensionshantering men –

Därefter varierar förklaringarna i företagsledningar när man frågar hur de hanterar bolagets näst största kostnad. Oavsett skäl så blir konsekvensen den samma. Medarbetare får spela rysk roulett med rådgivaren/ försäkringsutbud som företagsledning utan koll har valt...

Grotesk hantering av SHB ledning

Handelsbankens sätt att med brev och reklamblad flytta kunder ur garanterade sparprodukter möts av skarp kritik. "Att skriva på det här sättet är groteskt", säger tjänstepensionskonsulten Magnus Gewert. Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet den 7 december...

Skall du bara göra ett pensions val – gör inget!

I tisdagens Aftonbladet, den 27 november, avslöjar journalist Richard Aschberg två relativt välkända sanningar, men som förtjänas att bli sagda igen och igen till dess en förändring kommer till stånd. De s.k. proffsrådgivarna inom pensionsindustrin lyckas inte...

Arbetsgivare, värna om era medarbetares pensioner!

Att enskilda pensionssparare har svA?rt att se igenom banksäljaren eller förmedlarens bluff är begripligt. Individen hamnar i underläge och särskilt i banklokalen utsätts hen för ett tryck att teckna försökring om låneräntan skall sänkas. Men att aktieägare,...

HR-chefer vill ha friare tjänstepension

Artikel från Personal och Ledarskap Tre av fyra HR-chefer vill ha ett friare tjänstepensionssystem, där sparformen inte läses fast av kollektivavtalet. så kan det bli, om livförsäkringsutredningens förslag blir verklighet. Men utredningen går bara halva vägen. >> läs...

Vi har fått verktyg som gynnar företaget och våra medarbetare

Företaget Enfo strävar efter att vara en så bra arbetsplats som möjligt. För att utveckla området löner och förmåner började Enfo ett samarbete med Gewert Advice. En enkätundersökning bland medarbetarna blev första steget som ledde till en rad förbättringar. Enfo...

Tydligt att förmedlarbranschen inte skapar ekonomiskt mervärde

Den 5 januari publicerade Pensionsnyheterna en artikel där Magnus Gewert intervjuades: Magnus Gewert: Tydligt att förmedlarbranschen inte skapar ekonomiskt mervärde I går intervjuades Per Andelius, vd för Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM, i Svenska...

HR-chef: Vi måste ta makten över pensionen

Artikel i Personal & Ledarskap nr 2 2012 Elof Hansson har tagit skapat ägarskap i pensionsfrågan. Arbetet har pågått i över fyra år, med fördelar för både bolaget och medarbetarna. Bolaget sparar pengar och har uppnått kostnadskontroll. Medarbetarna har fått lägre...

Pensionärer kan kräva miljoner

Artikel i Personal & Ledarskap nr 1 2012 En granskning av Svenska Dagbladet visar att pensionsspararna under sin livstid kan förlora hundratusentals kronor bara i avgifter till mäklarna. Var beredd på missnöjda medarbetare, varnar tjänstepensionsexperten Magnus...

Företagsledningar – VAKNA!

Det finns en stor kostnadsbesparingspotential inom företagets pensionshantering - varför fokuserar bolagen inte på detta område? Svaret är att områdetglöms bort för att det är sååå svårt, denna attityd är ofta accepterad inom företagsledningar. Vidare är relationer...

Riskkapitalister bör inte äga försäkringsförmedlare

Den 19 december publicerades en artikel där Magnus Gewert intervjuades i Pension Online: Magnus Gewert: Riskkapitalister bör inte äga försäkringsförmedlare Den fristående konsulten Magnus Gewert är kritisk till de höga avgifter som flera försäkringsfA�rmedlare tar ut...

Dags att kräva sänkta avgifter

Magnus Gewert och Henry Montgomery - Brännpunkt SvD Arbetstagare förlorar årligen stora belopp på pensionsfonder när de betalar avgifter i flera led. Men det är fullt möjligt att radikalt få ned avgifterna, skriver konsulten Magnus Gewert och professor Henry...

De största förlorarna

Den 16 december publicerades en intressant artikel i Svenska Dagbladet som tar upp problematiken kring "tiotaggarna" och att många tiotaggare förlorat på att lämna sin kollektivavtalade pensionslösning. "Höginkomsttagarna har länge varit pensionsrådgivarnas mjölkkor,...

Kommentar till inslag i Rapport

Den 15 november sände Rapport ett inslag som förhoppningsvis är inledningen på en djupare granskning av försäkringsmäklare från medias sida. Inslaget är av intresse för alla arbetsgivare, men särskilt för dem som idag ersätter sina förmedlares arbetsinsatser med...

Försäkringsmäklare utnyttjar sin ställning

I tidskriften Personal & Ledarskap nr 12 2011 publicerades en artikel med Magnus Gewert: Arbetsgivare har sedan länge betraktat livförsäkringsmäklarna som en part på samma sida förhandlingsbordet gentemot försäkringsbolagen. Det är en naiv hållning, menar Magnus...

Gewert Advice på Second Opinion

Försäkringsmäklarna Max Mathissen och Söderberg & Partner fick i början av oktober okritiskt och i alla mediekanaler lägga fram sin syn på livbolagen som förvaltar många svenskars pensioner. Men Max Mathissen och Söderberg & Partner har ett eget intresse av att...

Medierna sväljer okritiskt konkurrenternas kritik av livbolagen

2 oktober 2011: Magnus Gewert på Newsmill Försäkringsmäklare får okritiskt och i alla mediekanaler lägga fram sin syn på livbolagen som förvaltar många svenskars pensioner. Men mäklarna har ett eget intresse av att framhålla att livbolagen är sämre som...

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.