Om Compensation & Benefits

C&BC vision är att arbeta proaktivt idag för att arbetsgivare ska möta framtiden utmaningar väl rustande inom områdena lön, pension, förmåner och kompetensutveckling. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, fristående analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får tillgång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

Våra tjänster

Digitala medarbetarsamtal

Ökad kontroll av personalkostnader

Pensions- och försäkringsförmåner

Anställningsbarhet

På dagens arbetsmarknad blir det allt viktigare att se till att medarbetare förstår koppling mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Genom konsultativa tjänster bistår Söderberg & Partners Compensation & Benefits arbetsgivare med att utforma och implementera morgondagens riktlinjer för lön, pensioner, förmåner och kompetensutveckling.

Att vi når konkreta och mätbara resultat beror på vår processinriktade konsultation, utveckling av systemstöd och utbildning av chefer med lönesättande ansvar. Dessutom leder vårt arbete till att medarbetare verkligen förstår kopplingen mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Det bidrar till högre lönsamhet.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.