Historik

S&P Compensation & Benefits Consulting grundades i samband med att Gewert Advice verksamhet förvärvades av Söderberg & Partners och namnändrades 2017. Magnus Gewert anställdes som Vd.

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.

De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 1400 medarbetare i vår numera nordiska koncern. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.