Integritet

 

Tidigare i år förvärvade Söderberg & Partners konsultbolaget Gewert Advice, ett bolag som Magnus Gewert framgångsrikt byggt och varit vd för. Nu är han vd för Söderberg & Partners Compensation & Benefits. Och att han vet vart han ska styra skutan råder det ingen som helst tvekan om.

 

– Vi arbetar på precis samma sätt som tidigare. Och exakt som tidigare är vi ett konsultbolag som arbetar mot företagsledningen i våra kundföretag, slår Magnus Gewert fast och fortsätter:

– Men samtidigt breddar vi oss och inkluderar hela kedjan med lön, pensioner och förmåner.

Effektiva systemverktyg ökar affärsnyttan

Att Magnus Gewert valde att gå samman med Söderberg & Partners har en rationell förklaring. Marknaden förändras och för att kunna erbjuda bra lösningar även framöver krävs bra systemstöd.

– Söderberg & Partners har utvecklat mycket effektiva och bra system inom Payroll & Benefits samt Financial Technology. Genom att vi använder dessa kan vi leverera ytterligare affärsnytta till våra kunder, berättar Magnus Gewert.

Absolut integritet genom effektiva brandväggar

I verksamheter finns risk att information delas mellan olika avdelningar inom till exempel en koncern, trots att så inte får ske. Compensation & Benefits arbetar nära företagsledningar och får tillgång till mycket information. 

– Det som våra kunder anförtror oss på Compensation & Benefits stannar här. Försäkringsförmedlarlagen är den självklara grundbulten för oss. Inom Söderberg & Partners finns en lång tradition av sekretess och just det har bidragit till att myndigheter, försäkringbolag, arbetsgivare och medarbetare väljer att anlita koncernen, säger Magnus Gewert.

Exempelvis utvärderar analysteamet inom koncernen försäkringsbolag, där de får ta del av detaljerad finansiell information, samtidigt som deras rådgivare är i full konkurrens med försäkringsförmedlare inom koncernen – detta förutsätter rutiner som säkerställer absolut sekretess .

Vidare har koncernen ett stort antal kommuner som kunder. Enheterna Securities och Institutions tar del av känslig finansiell information i samband med uppdrag som handlar om bistå med upplåning eller förvaltning.

Hur reglerar ni behörigheten till information om kunder?

– Information om kunder sparas ned på separata datadiskar. Vd för respektive affärsområde inom Koncernen har rätt tilldela behörighet till andra. Samtliga Vd:ar måste följa koncernens interna policy som reglerar tilldelning av behörighet och som är beslutad av styrelsen, berättar Magnus Gewert.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.