Medarbetare/partners

 

Här är några personer som du kommer att få träffa när du anlitar Compensation & Benefits

Magnus Gewert

Magnus Gewert

VD och partner

Processkonsult inom pensioner och förmåner. Registrerad försäkringsförmedlare, då lagen anger att konsulter som sammanställer beslutsunderlag avseende pensioner ska stå under Finansinspektionens tillsyn. Certifierad coach och utbildare inom förändringskompetens.

I egenskap av konsult/ägare av Gewert Advie AB och som debattör har Magnus bidragit till att utveckla arbetsgivares förmåga att förstå sina åtaganden och kravställa leveranser från försäkringsbranschen.

Via Compensation & Benefint Consulting är målättning att utveckla arbetsgivares kontroll av personalkostnader via främst lönesättningsprocessen. Lönesättning har ofta en dold men direkt koppling till pension-, förmåns- och incitamentskostnader.

Carin Dannert

Carin Dannert

Carin har närmare 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar och 15 års erfarenhet av arbete med ledarskaps-, organisations-, och förändringsfrågor från såväl privat som offentlig sektor.

Grundade Aptus One 1999 som Heartpace köpte 2014. Idag delägare i Heartpace som utvecklar ett digitalt verktyg inom Performance Management. SomHR Management konsult har Carin tagit fram och implementerat ett antal olika strategiska HR processer för såväl mindre som större bolag och organisationer. Agerat delprojektledare för inventering samt upphandling av IT-stöd, telefoni och säkerhetsrutiner. Genomfört och drivit omorganisationer och avvecklingsprocesser, ett flertal fackliga förhandlingar med många olika arbetstagarparter. Regelbundet samtalspartner/rådgivare till ledare och ledningsgrupper i olika strategiska HR frågor. Initiativtagare och medförfattare till boken Sex på jobbet – en ledarskapsfråga! (Ekerlids förlag, 2001).

Dan Zetterberg

Dan Zetterberg

Konsult och teamledare

Analytiker med inriktning på verksamheters pensionsåtagande och att beräkna pensionskostnader.

Dan har under 9 år i egenskap av försäkringsmatematiker bidragit till att analysera och simulera alternativa utfall för ett stort antal verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

I rollen som konsult har han bidragit till att företags- och verksamhetsledningar tar medvetna beslut avseende pensioner och försäkringar och därmed bidra till lönsamhet.

Samuel Joelsson

Samuel Joelsson

KONSULT

Konsult inom att kartlägga kunders behov av systemstöd och även bidra till att utveckla/ kundanpassa systemstöd till kunders HR-processer, med särskild inriktning på lönehantering.

I rollen som HR-chef får Söderberg & Partners fann Samuel att marknadens utbud av lönesystem inte tillgodosåg den snabbväxande koncernens behov. Utmaningen att lösa den egna koncerns behov, och även andra kunders, fick honom att lämna HR-rollen och fokusera på att utveckla systemverktyg som bl.a. resulterat i S&P Payroll.

Karl Norling

Karl Norling

JUNIORKONSULT

Ekonomistudent med tidigare erfarenheter som chef med personalansvar och innehavare av ledande positioner inom handelsbranschen.

I rollen som juniorkonsult inom Compensation & Benefit Consultings bistår Karl som projektledarassistent.

Kent Andersson

Kent Andersson

Skatteexpert och ansvarig för skatterådgivningen inom Söderberg & Partners, Special Clients. Kent har arbetat i mer än 25 år med skattefrågor relaterat till företag och individerna bakom och internationell beskattning, m.m. med erfarenhet från både Skatteverket och näringslivet.

Som skatteexpert bidrar han med sakkunskap i frågor om beskattning av incitamentsprogram för att arbetsgivaren ska kunna få ett komplett beslutsunderlag, en korrekt bild av enskilda bestämmelsers innebörd och var gränserna går, vilket har avgörande betydelse för både arbetsgivaren och den anställde.

Helena Elfström

Helena Elfström

GROUP BUSINESS CONTROLLER & OPERATIONAL EXCELLENCE

Affärsnära Business Controller som arbetar projekt- och processbaserat för att möta interna och externa krav på uppföljning av olika typer av nyckeltal inom koncernen. I ett nåra samarbete med Söderberg & Partners CFO har Helena bl.a. tagit fram beslutsunderlag avseende olika typer av personalnyckeltal. Inom koncernen och dess snabba utveckling har hon sedan 2016 varit en knutpunkt mellan HR och Finans. Helena har läst IT och Ekonomi och arbetat på Söderberg & Partners i 6 år.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.