Vision & värderingar

 

Compensation & Benefits mål är att arbeta proaktivt idag för att arbetsgivare ska möta framtidens utmaningar väl rustande inom områdena lön, pension, förmåner och kompetensutveckling.

För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, fristående analys och öppenhet utgår hörnstenarna. Det innebär att du som kund får tillgång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker – alltid med utgångspunkt i just din specifika situation.

  • Öppen: vi är öppna med vår intjäningsmodell.

För oss går öppenhet och förtroende hand i hand. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa lösningarna, tjänsterna och produkterna utifrån uppdragsgivarens unika behov. Vår intjäningsmodell bygger i grunden på arvodering, men vi är öppna för att diskutera ersättning utifrån uppnått resultat.

  • Analytisk: Inom S&P ryms en av Nordens största analysavdelningar.

Till stöd för våra råd har vi en av Nordens största fristående analysavdelningar inom bank- och försäkringsbranschen. Vidare har Söderberg & Partners utvecklat lönesystemet S&P Payroll och förmånsportalen S&P Benefits, vilket innebär djupa insikter om lönestrukturer och kostnader kopplat till pension, förmåner och kompetensutveckling.

  • Personlig: vi lägger stor energi på personlig rådgivning.

Uppdragsgivarens unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för insatser som konsulter och våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller är egen företagare.

Värderingar för framtiden

Compensation & Benefits värderingar är identiska med de värderingar koncernen Söderberg & Partners har. Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Förmågan hos våra ledare och medarbetare att förmedla kulturen vidare så att vi kan fortsätta utveckla framgångsrika områden och team är en annan viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. Det är våra medarbetare som har definierat våra värderingar, de värderingar som ligger till grund för vår kultur. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Arbetet med värderingarna är ständigt pågående och orden kommer aldrig att få en definitiv tolkning – det finns inget rätt eller fel. Vi uppmanar medarbetare och kunder att själva fundera över vad värderingarna betyder för just dem och sen koppla det till sin egen situation.

Hela vår affär och relation med våra kunder bygger på förtroende. Ska vi behålla det hos våra kunder är det nödvändigt för oss att alla medarbetare förstår och delar våra värderingar och grundsynsätt på hur vi beter oss och behandlar varandra. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare även ger nöjda kunder.

Söderberg & Partners har sedan start arbetat för att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.

Vi är övertygade om att med den ständigt växande och diversifierade grupp medarbetare som bidrar med olika åsikter, infallsvinklar, kompetenser och personligheter kommer vi lyckas utmana och revolutionera branschenäven vad gäller jämställdhet och mångfald.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.