Våra tjänster

Våra tjänster

Compensation & Benefits erbjuder kunskap och resursstöd till verksamheter inom fyra områden: Digitala medarbetarsamtal Digitala medarbetarsamtal, Ökad kontroll av personalkostnader, Pensions- & försäkringsförmåner och Anställningsbarhet.

Vårt primära mål är att företag och organisationer ska få  bra kontroll över sina personalkostnader. Detta gör vi genom att säkerställa att företagsledningar utvecklar rätt processer. Med rätt processer på plats kan personalkostnader – som är en stor kostnad – hållas på önskad nivå, vilket bidrar till högre lönsamhet.

Digitala medarbetarsamtal

A�kad kontroll av personalkostnader

Pensions- och fA�rsA�kringsfA�rmA?ner

AnstA�llningsbarhet

På dagens arbetsmarknad blir det allt viktigare att se till att medarbetare förstår koppling mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Genom konsultativa tjänster bistår Söderberg & Partners Compensation & Benefits arbetsgivare med att utforma och implementera morgondagens riktlinjer för lön, pensioner, förmA?ner och kompetensutveckling.

Att vi når konkreta och mätbara resultat beror på vår processinriktade konsultation, utveckling av systemstöd och utbildning av chefer med lönesättande ansvar. Dessutom leder vårt arbete till att medarbetare verkligen förstår kopplingen mellan individuell arbetsprestation och ersättning. Det bidrar till högre lönsamhet.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.