Anställningsbarhet - kunskapens bäst före datum

Att livslängden  ökar innebär att yrkesverksamma idag bör planera för att leva upp till i genomsnitt 90 år, ganska många blir 100 år av de som är välutbildade. En följd av den ökande livslängden är att rätten att arbeta kommer att höjas ytterligare. I dag är det 67 år som gäller, men det förs politiska diskussioner om att höja åldern till 69 år.

Den utvecklingen innebär nya utmaningar för arbetsgivare. I takt med att medarbetare åldras – och fortsätter arbeta – uppstår ett gemensamt intresse av att säkerställa att hen fortfarande innehar uppdaterad kompetens eller känner sig rustad att byta yrkesinriktning i livet.

Vi tror att arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att i löne- och utvecklingssamtal ta upp individens kompetens och hur den kan utvecklas så att hen är anställningsbar inom eller utanför bolaget upp till en ålder om 75 år.

Workshop/Föreläsning –riktat till företagsledning och Chefer

Hur hanteras svåra samtal och kompetensbrist hos medarbetare? Hur kan lönesamtal inkludera avsättning till kompetensutveckling? Vilka stödverktyg saknas i dag? Det är exempel på tre frågeställningar som vi tar upp på våra workshops.

Workshop/Föreläsning – Medarbetare

I våra workshops för medarbetare går vi på djupet med en rad frågeställningar, till exempel: Hur hanterar jag utmaningar kring ständiga krav på kompetensutveckling och ovisshet om hur länge kommer jag att leva? Hur kan jag som individ i lönesamtal se till både lön och pension och samtidigt säkerställa min anställningsbarhet fram till cirka 75 år?

För flertalet är anställningsbarhet den största finansiella riskexponeringen. Vi anser därför att bedömningen av den egna anställningsbarheten bör komma upp på bordet före bolån och pensionssparande.

En viktig pusselbit för att finna en väg framåt är att individen bedömer vilka kostnader hen har som icke yrkesverksam (pensionär). Behovet av ekonomiska resurser påverkar hens krav på nivå anställningsbarhet och hur mycket man ska jobba.

Learnster.se – systemstöd för kompetensutveckling

Idag är medarbetarnas kompetenskort viktigare än någonsin. Vi kan med hjälp av nästa generations utbildningsplattform erbjuda smartare och effektivare onboarding samt kontinuerlig kunskapsutveckling. Tjänsten, som fungerar i alla enheter, hjälper både den som utbildar och den som ska lära sig att få ut max av varje givet utbildningstillfälle, oavsett om det sker digitalt, under ett seminarium eller i ett klassrum.

Besök Learnster

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.