Digitala medarbetarsamtal

Införande av GDPR ställer krav på digitala processer för medarbetarsamtal.

Nya tider innebär nya utmaningar för arbetsgivare, det i sin tur ställer nya krav på? leverantörer. Arbetsgivare tvingas att se över sina processer för hur medarbetarsamtal genomförs. Införande av nya GDPR regelverket, som ersätter rådande PuL regler, innebär nya krav på transparens och tillgänglighet.

Heartpace är specialiserat på? digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare. Heartpace arbetar med webbaserat stöd till företagsledning och chefer som har ansvar för medarbetarsamtal och målstyrning.

Tillsammans med Heartpace kan Söderberg & Partners bättre bistå? kunder med att implementera affärsstrategier genom chefer hos medarbetarna, bedöma prestationer. Bidra till tydlighet kring villkor och principer för lönesättning, pensions erbjudande, förmåner och kompetensutveckling. Allt för ofta fallerar en väl genomtänkt strategi i att det saknas bra verktyg till chefer med personalansvar för att realisera på? individnivå.

Vill du veta mer, besök Heartpace.com eller kontakta gärna VD Henrik Dannert på? Heartpace direkt +46 706603820, alternativt Magnus Gewert på? +46 733974104.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.