Arbetsgivare spenderar stora belopp på olika typer av förmåner till medarbetare. Allt från tjänstepensioner till fruktkorgar. Men frågan som företagsledningar och inte minst aktieägare bör ställa är: vad är vår målsättning med förmånerna och uppnår vi dem?

Får bolaget avkastning på de förmåner som bekostas? Finns det andra förmåner som bättre skulle bidra till att målsättningar uppnås såsom ökad arbetsmotivation, prestation och/eller lojalitet?
Majoriteten av anställda har extremt dålig koll på värdet av de förmåner som erbjuds, om de ens vet att de har de förmåner som företaget bekostar – läs bifogad artikel. Artikel – sept- upplevelse av förmåner

HR-chefer uppger att förmåner som är tvingande enligt lag och kollektivavtal uppfattas inte som förmåner och värdesätts inte av medarbetare. Vårt råd till dessa företag är att utveckla den interna kommunikationen. Det gäller även, företag utan kollektivavtal. Medarbetare efterfrågar mer och anpassad information om förmåner från arbetsgivare. De vill inte få information via externa portaler och rådgivare.

Gewert Advice primära råd är att utveckla informationen på intranät och komplettera med länkar till exempelvis ersättningskollen.se, PTK rådgivningssajt, minpensions.se m.fl. som är kostnadsfria.
Vidare är det rimligt att chefer med personalansvar tränas och ges material så att de vid ärliga lönesamtal kan redovisa utöver lön även värdet på förmåner såsom tjänstepensioner, friskvård, utvecklingsprogram m.fl.

Bifogar utdrag från tidningen Pensions & Förmåners september nummer som innehåller en artikel om hur Gewert Advice genomfört vetenskapligt underbyggda mätningar av hur medarbetare upplever de förmåner som erbjuds på tio företag.
Artikel – sept – upplevelse av förmåner

Med bästa hälsning,
Magnus Gewert