Staffan LinnA�rBehåll de äldre på deltid vid personalneddragningar. Det är Staffan Linnörs, pensions- och arbetsrättskonsult på Skandia tidigare Svenskt Näringsliv, tips till de företag som just nu tittar på att minska personalstyrkan.

– Avtalspensioneringar är en vanlig väg för att undvika att bara de yngre, nyligen anställda i företaget får sluta, men det finns flera anledningar till att behA?lla personer över 60 år på deltid i företaget, säger Staffan Linnör.

Även om ”sist in, först ut” är det enkla svaret och det kortsiktigt minst kostsamma, kan det få negativa konsekvenser. Företaget riskerar både skev åldersstruktur och sitt rykte som en bra arbetsgivare.

– Mitt råd är att även satsa på partiella avtalspensioneringar. Det sänker lönekostnaderna avsevärt samtidigt som den kompetens och erfarenhet som dessa personer har stannar inom företaget. Det hindrar också personen från att lämna företaget med pensionsutbetalningar som bekostas av företaget och samtidigt arbeta vidare hos en annan arbetsgivare, ofta en konkurrent, med både pension och lön, säger Staffan Linnör.

Staffan Linnör menar att det egentligen inte finns några skäl till att helt pensionera äldre personer, eftersom det ofrånkomligen blir betydligt dyrare än att ha dem kvar. Förklaringen till varför partiell pensionering är relativt ovanligt är att många företag ofta fokuserar på att visa handlingskraft och räkna antalet huvuden mer än vad kostnaden för nerskärningarna blir.

– Då blir det lätt avskedanden och pensionsavgångar bara för att få ner antalet personer, trots att det är en stor och onödig kostnad för företaget.

En annan lösning är att generellt erbjuda arbetstagare en engångssumma, något som Staffan Linnör är generellt skeptisk till.

– Det ger ingen kontroll över vilka som slutar och leder tyvärr ofta till att företaget förlorar duktiga personer som de gärna vill ha kvar. Det är också svårt att ge erbjudandet till utvalda individer eftersom det kan uppfattas som att företaget pekar ut de som man önskar ska sluta.

Några viktiga punkter vid pensionsavgångar
Vad har ändrats jämfört med tidigare lågkonjunkturer?