Banker ställer krav på kundfretag att medarbetares pensionssparande styrs till bankernas egna försäkringsbolag.

När bolag med svagare finansiell ställning ansöker om finansiering har jag funnit att banker i ökad utsträckning ställer som förutsättning att medarbetarnas pensionssparande skall ske via bankernas försäkringsbolag. Det innebär att medarbetarnas egendom, dvs. pensionspremier, blir en handelsvara som ingår i förhandling mellan banken och ägarna av företaget.

Innebörden blir att medarbetarna via avgifter på pensionspremier får medfinansiera företagets upplåning – horribelt!

Banker sätter, ogenerat, press i dessa tuffa tider på kunder som saknar alternativ. Konsekvensen blir att företagsledningen tvingas acceptera villkoren.

Företagsledningen har rätt att säga nej till bankernas villkor. Därför finns det skäl för dem att fundera på var den gränsen går. Äger man rätten att disponera medarbetarnas egendom för att finansiera verksamhetens upplåning?

Bankers uppenbara brist på omdöme innebär att myndigheter bör hjälpa dem med reglering kring vilka villkor som kan ställas i samband med lånefinansiering.

Det får inte vara OK att tvinga till sig medarbetarnas egendom pga. sin särställning som inte minst myndigheter medverkar till.

//Magnus Gewert