Henry Montgomery, professor em. i kognitiv psykologi på Stockholms Universitet har forskat om experter vs lekmän

För att få bästa möjliga avkastning på pensionsinbetalningar använder sig både privatpersoner och företag av experthjälp via rådgivning och allokeringstjänster. Men sanningen är den att experterna ofta visar sämre resultat än lekmännen.

– Resultatet är ofta dyra försäkringar med hög risk som på sikt ger sämre avkastning än indexförvaltning. Bankfonder som tar 1,5 procents ränta presterar inte ett dugg bättre än indexfonder, men kostar mycket mer. Med ränta på ränta under många år handlar det om väldigt mycket pengar, även om det inte låter så mycket initialt, säger Henry Montgomery, professor em.i kognitiv psykologi på Stockholms Universitet som forskar och undervisar i ekonomisk psykologi.

Experter sämre än amatörer

I en studie (Törngren och Montgomery, 2004) fick experter och lekmän bedöma den framtida kursutvecklingen för ett antal välkända svenska företag. Medan amatörernas resultat blev samma som slumpmässiga val, visade det smått sensationella resultatet att experterna var tydligt och statistiskt signifikant sämre än slumpen i sin träffsäkerhet.

– Experter har så mycket kunskaper inom området att de tror att de kan förklara rent slumpmässiga händelser och skeenden, vilket leder till sämre bedömningar och felaktiga slutsatser. En stor tilltro till att de kan förutse aktiekurser får också experterna att oftare göra affärer och eftersom det kostar att trada leder det ofta till att de förlorar pengar på sikt, berättar Henry Montgomery.

Indexfonder lönsammast

Att kunskap kan resultera i felaktiga slutsatser handlar om kognitiva bias. Det innebär att hjärnan är konstruerad för att se mönster. Det är i sig inte dåligt, men kan ge snedvridningar eller partiskheter i tänkandet som gör att vi ser mönster som inte finns.

– Det man kan fråga sig är varför man ska betala för experter som presterar sämre, eller i alla fall inte bättre, än slumpen? Istället tjänar man i de allra flesta fall på att ta de billigaste indexfonderna där kostnaderna är fasta och mycket lägre, fortsätter Henry Montgomery.

Experterna ofta part i målet

Han säger att det visserligen finns en och annan expert som lyckas dra rätt slutsatser och att mycket kunskap kan leda till att man upptäcker avvikelser som gör att man kan göra bra affärer.

– Men när marknaden fungerar som den ska så går den inte heller att förutsäga, även om många vill tro det. Det finns mycket som talar för att man inte ska använda sig av allokeringstjänster. Det är också tveksamt att använda sig av expertrådgivning eftersom experterna oftast arbetar på en bank eller som försäkringsmäklare och därmed i första hand har företagets intressen för ögonen.

Om du vill veta mer kan du läsa Henry Montgomerys rapport om psykologi och den finansiella krisen här: http://www.sieps.se/sv/publikationer/the-financial-crisis-lessons-for-europe-from-psychology-20111