Finans- och pensionsrådgivaren vässar sitt digitala erbjudande genom att köpa in sig i Heartpace AB som erbjuder digitalt performance management-verktyg.

Heartpace blir i och med förvärvet en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting och breddar kunderbjudandet till att även omfatta performance management.

Läs hela artikeln på realtid.se