Det finns en stor kostnadsbesparingspotential inom företagets pensionshantering – varför fokuserar bolagen inte på detta område?

Svaret är att områdetglöms bort för att det är sååå svårt, denna attityd är ofta accepterad inom företagsledningar. Vidare är relationer med leverantörer såsom förmedlare och försäkringsbolag för intima, vilket hindrar kritisk utvärdering.

I dagarna avslutades en genomlysnings- och upphandlingsprocess för Ciber AB med 140 anställda. Resultated blev följande:

Bolaget sparar ca 1 Mkr per A?r.
Medarbetarna får sänkta avgifter på riskmoment som ökar deras sparande per år med ca 300 tkr
Medarbetarnas avgifter som belastar pensionskapitalet sänks från i flera fall från 2,7 % per år till 0,6 % (en sänkning med 78 %).
Notera att både bolaget och medarbetarna sparade kostnader. Samtidigt erhåller medarbetarna mindre volatila pensionsförsäkringar till betydligt lägre avgifter och med påvisbar god sparutveckling.

Vd Katarina Mellström konstaterar att detta var hennes tredje genomgång under 10 år, i samband med tre olika Vd-uppdrag. Besparingsmålen har uppnåtts i samtliga fall.

Katarina Mellström har haft framgång i upphandlingar genom att engagera kompetent personal internt tillsammans med externa konsulter. Mellström framhåller vikten av att vald konsultfirma har ett renodlat fokus på att bistå företagsledning. Om konsultfirman har ambitioner att ingå som framtida leverantör av rådgivning till medarbetare eller att erbjuda spar- och riskprodukter är det omöjligt att få en objektiv utvärdering.

2013 är det dags att vakna upp och äga sin pensionshantering. Företag har inte längre råd att inte förstå sina pensionsåtaganden gentemot medarbetarna. Det är inte längre ok att inta en attityd om att pensioner är för svårt och därmed riskera både ägarnas och medarbetarnas pengar.