Nya tider innebär nya utmaningar för arbetsgivare. Det i sin tur ställer nya krav på leverantörer. I egenskap av arbetsgivare tvingas Söderberg & Partners koncernen, såsom övriga arbetsgivare, att se över sina processer för hur medarbetarsamtal genomförs. Införande av nya GDPR regelverket, som ersätter rådande PuL regler, innebär nya krav på transparens och tillgänglighet.

I vårt sökande har vi identifierat Heartpace som en teknisk marknadsledande aktör med starkt kunderbjudande. Under pågående upphandling framkom det att ett bra system kan bli än bättre om det entreprenörsägda bolaget kompletterades med en finansiellt stark partner. Det har resulterat i att Söderberg & Partners + Heartpace = sant.

Förvärvet i Heartpace sker genom en aktieemission, dvs. Heartpace tillförs kapital för finansiering av vidareutveckling av systemet. Heartpace blir i och med förvärvet en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting och breddar kunderbjudandet till att även omfatta performance management.

Heartpace är specialiserat på digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare. Heartpace arbetar med webbaserat stöd till företagsledning och chefer som har ansvar för medarbetarsamtal och målstyrning. Idag finns avtal med 101 företag och 16 000 användare.

Tillsammans med Heartpace kan Söderberg & Partners bättre bistå kunder med att implementera affärsstrategier genom chefer hos medarbetarna, bedöma prestationer. Bidra till tydlighet kring villkor och principer för lönesättning, pensions erbjudande, förmåner och kompetensutveckling. Allt för ofta fallerar en väl genomtänkt strategi i att det saknas bra verktyg till chefer med personalansvar för att realisera på individnivå.

I samband med förvärvet kommer undertecknad att representera Söderberg & Partners i Heartpace styrelse.

 

Vill du veta mer kontakta gärna Vd Henrik Dannert på Heartpace direkt +46 706603820 eller henrik.dannert@heartpace.com

Alternativt maila eller slå mig en signal, 07343974104, eller maila magnus.gewert@spcomp&ben.se så berättar jag gärna mer och lyssnar till era utmaningar.

 

Med bästa hälsning

Magnus Gewert