Hej,

Med anledning av gårdagens stora nyhet, förslag om provisionsförbud från 3 januari 2017, vill vi skyndsamt informera vårt nätverk.
Förslaget påverkar hur arbetsgivare reglerar samarbetsavtal med försäkringsförmedlare och försäkringsbolag och vilken form av rådgivning som ledningen vill erbjuda medarbetare. Bifogar branschtidningen Pensionsnyheterna artikel. http://gewertadvice.se/wp-content/uploads/2015/01/Pensionsnyheterna29Jan.htm

Försäkringsbranschen har redan börjat agera för att begränsa de ekonomiska skador som kan uppstå får dem i de fall förslaget antas, då det var väntat av många. Via omskrivning av befintliga samarbetsavtal försöker försäkringsbranschen säkerställa sina intäkter.

Exempel

I veckan besökte jag ett företag där ledningen bad mig kommentera ett nytt utkast till förslag på samarbetsavtal från deras försäkringsförmedlare.

Innebörden av villkoren i avtalet vid accept skulle medföra att företaget garanterade intäkter om 6 % av den årliga premiesumma som företaget inbetalar till individuella tjänstepension (Alternativ ITP) under fyra år framåt. I det aktuella fallet skulle vid underskrift och förslaget om provisionsförbud antas innebära en ny kostnad på 270 tkr/år i 2,5 år.
Denna effekt var inte belyst i följebrev eller i annan dokumentation som överlämnats till företagets ledning.

Att förmedlaren yrkar på 6 % av premien som garanterad intäkt baseras påatt det är den intäkt de får i provision från försäkringbolag per år. I detta aktuella fall fanns det 30 avtal med en snittpremie om 150 tkr/år per person.

Stockholm dag som ovan
Magnus Gewert