I senaste numret av Pensioner & Förmåner intervjuas ansvariga. Goda samt mindre bra exempel lyfts fram. Läs artikeln genom att klicka här

Gemensamt påvisar artikeln att företagsledningar som engagerar sig kan påverka försäkringsindustrins priser och villkor till nytta för berörda medarbetare.

Return of Investments uppstår genom att medarbetare uppger att de upplever ökad arbetsmotivation och lojalitet när arbetsgivare kvalitetssäkrar deras tjänstepensionsförmåner.

Det är för svårt som enskild medarbetare att bevaka sina intressen gentemot försäkrings- och bankindustrin.

Av 800 tillfrågade tjänstemän i sex skilda företag uppger 84% att de upplever ökad arbetsmotivation och lojalitet efter att arbetsgivare tagit ägarskap kring pensioner.

//Magnus Gewert