Artikel i Personal & Ledarskap nr 1 2012

En granskning av Svenska Dagbladet visar att pensionsspararna under sin livstid kan förlora hundratusentals kronor bara i avgifter till mäklarna. Var beredd på missnöjda medarbetare, varnar tjänstepensionsexperten Magnus Gewert.

För arbetsgivare som inte är kollektivavtalsanslutna eller de med kollektivavtal som erbjuder alternativ ITP (så kallat tiotaggaravtal) innebär dagens ekonomiska utveckling ökad risk för att missnöje riktas mot pensionsansvariga i företagsledningen.

För arbetsgivare som inte har orkat ge sig in i tjänstepensionsdjungeln har försäkringsmäklarnas uppvaktning kommit som en skänk från ovan. Men arbetsgivarnas passivitet kan bli dyr på sikt. Under de senaste 20 åren har riskerna i pensionssystemet förskjutits från politiker och föräkringsbolag till individen. Men det finns en skevhet i systemet – det är arbetsgivaren som beslutar om försäkringsmäklare ska få hjälpa medarbetaren – men det är medarbetaren som får ta placeringsrisken och betala de dyra avgifterna till försäkringsmäklarna och förvaltare.

DET STORA PROBLEMET är ofta att aningslösa arbetsgivare lpter försäkringsmäklarna utforma pensionspolicyn, i stället för att själv ta ägarskap över tjänstepensionerna. Det är heller inte alla arbetsgivare som har granskat kvaliteten på försäkringsmäklarnas råd till medarbetarna.

Magnus Gewert, frisående rådgivare, anser att arbetsgivare har ett ansvar att kontrollera att rådgivare utför ett uppdrag på arbetsgivarens villkor. Han vill uppmärksamma arbetsgivare och HR-specialister på att medarbetare i samband med medias granskning av pensionsmäklarna kan komma att ifrågasätta arbetsgivarens hantering, även om det troligtvis är få som kommer konfrontera arbetsgivaren direkt.

– Pensioner upplevs som ett svårt ämne. Det medför att många inte tar upp frågan för man upplever att man inte kan argumentera för sin sak eller förstå orsakerna. Denna mänskliga faktor kommer att rädda många företag. Först om advokatfirmor och konsumentgrupper engagerar sig och driver frågor kommer risken och hoten att tillta för arbetsgivare, säger Magnus Gewert.

ÄVEN ARBETSRÄTTSEXPERTEN Tommy Iseskog varnar för dyra konsekvenser.

– Så vitt jag kan bedöma finns ett betydande utrymme för både kollektivavtalstvister och tvister om brott mot anställningsavtal. Allt handlar om hur arbetsgivarens åtaganden ser ut i respektive avtal. HR bör uppmärksamma problemen och se över avtalsinnehåll och avtalstillämpning. Det kan bli fråga om betydande ekonomiska konsekvenser.

Det har redan hänt att arbetsgivare har kompenserat medarbetare, men det kan alltså bli vanligare – och det kan bli dyrt. Vad gäller risker för krav på kompensation för så kallade tiotaggare går Magnus Gewert en grov uppskattning på mellan 500 000 till 1 000 000 kronor per tiotaggare som varit aktiv i 20 år.

– Risken tilltar i de fall man har kontrakterat förmedlare, särskilt om de enbart erhållit ersättning om de lyckats sälja en alternativ försäkringsläsning till tjänstemannen. Risken är stor att beslutsunderlagen varit mycket bristfälliga. Att så varit fallet medges av vd:n på Söderberg och partners i Svenska Dagbladet-artiklarna.

För företag med kollektivavtal regleras att strikt ansvar råder fär arbetsgivare att hantera pensioner korrekt.

– Det innebär att anställda i dag eller vid 75 års ålder kan återkomma till arbetsgivaren och ställa krav. Kraven behöver inte riktas till arbetsgivaren utan kan ske till ITPG-nämnden som utreder. Fastställs brister beslutar nämnden om sanktioner och arbetsgivaren tvingas följa beslutet, säger Magnus Gewert.

Han tror vidare att det finns en risk med den aktuella trenden att erbjuda tiotaggare övergång till ITP 1, om de beslutsunderlag som tas fram brister i saklighet.

– Det finns en trend att arbetsgivare fattar strategiska beslut om att försöka överföra alla tiotaggare till ITP 1 eller att premien för alternativ ITP i framtiden skall vara neutral med ITP 1. Arbetsgivarnas motiv får koppling till ITP 1 är kostnadskontroll av premien, vilket inte minst ägare, vd och ekonomiansvariga kräver.

RISKEN SOM VILAR i detaljerna är att arbetsgivare kan komma att avkrävas från medarbetare som upplever sig vilseleda av arbetsgivaren genom dennes brister i beslutsunderlag. Risken finns oavsett om arbetsgivare agerar i egen regi eller via ombud som försäkringsmäklare.

Magnus Gewert hoppas att granskningen leder till att arbetsgivare förstår att de måste budgetera för resurser att hantera de pensionsåtagande som arbetsgivare erbjuder utanför de kollektivavtalade villkoren.

HR ställs inför att övergå från att förneka rådande komplexitet som omgärdar pensioner till att acceptera och börja agera utifrån verkligheten. Arbetsgivare bör ta kontroll och ägarskap över pensionerna – och även använda dem strategiskt, till exempel för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarummärke.

– På sikt hoppas jag att pensioner och förmåner i äkad omfattning blir kopplade till affärsutvecklingen, det vill säga utöver ett basförmånsprogram anpassas förmåner efter affärsutveckling och genomförande av kritiska affärsstrategier.

Artikeln är skriven av Jennie Jensen.
Publicerad med tillA?telse av Personal & Ledarskap