Rubriken är lånad från en artikel Världens mest lättlurade överklass av Aktiespararnas vd Carl Rosén i senaste utgåvan av organisationens tidning. Carl Rosén debattinlägg riktar sig till de mest välbetalda tjänstemännen med kollektivavtal som valt att teckna s.k. tiotaggaravtal. Han kallar denna grupp världens mest lättlurade överklass. Han stödjer sig på att denna grupp tecknat orimligt dyra försäkringsavtal med stöd av pensionsrådgivare.

Läsare av mina blogginlägg kan tycka att Carl slår in öppna dörrar, men varfär skall tiotaggare/medarbetare ”tvingas2 av företagsledningar att betala mycket högre förvaltningsavgifter?

Svar på frågan och skälet till att lyfta fram Carls ledare ges i fyra punkter;

  1. Problemet med de höga avgifterna i försäkringsläsningar berör långt fler än den definierade ”överklassen” som Carl Rosén definierar. Problemen är identiska i företag utan kollektivavtal.
  2. Det är företagsledningen som beslutar om vilken pensionsrådgivare som skall anlitas samt hur denne skall ersättas. Det är också företagsledningen som beslutar vilka försäkringar som erbjuds medarbetarna genom de samarbetsavtal som ingås med branschen.
  3. Frågornas komplexitet och resursbrist innebär att HR/VD:ar nedprioriterar eller låter försäkringsbranschen ”öga” pensionsfrågan. Det har accepterats eftersom verksamhetens resultat inte påverkats.
  4. Företagsledningarna är osäkra på vilka effekter avgifterna har på de framtida pensionerna. Försäkringsbranschen hävdar intensivt att Carls påstående inte stämmer eftersom sänkta avgifter skulle innebära sämre lönsamhet.

Avgifter i pensionsavtal kan sänkas med 75-90 %

Gewert Advice har sedan bildandet 2008 bistått företagsledningar med att utvärdera företagens tjänstepensionshantering och medverkat till att identifiera alternativ via upphandlingar eller branschkunskap. När vi kartlagt avgifterna i kundföretag har vi kunnat konstatera att medarbetarnas snittavgifter i individuella tjänstepensioner ligger mellan 1,7-2,3 % om året på upparbetat pensionskapital. Medarbetare kan välja billigare fonder, men de styrs mot alternativ som ger högre lönsamhet får branschen.

Arbetsgivare med eller utan kollektivavtal kan erbjuda sina medarbetare tjänstepensionsförsäkringar med lägre avgifter och balanserad risk, se nedan.

Avgiftsexempel – Kollektivavtalade företag

  • Ickevalsalternativet inom ITP 1 och Utökad ITPK, Alecta Optimal kostar 0,13 %.
  • Skandia traditionell försäkring kostar 0,23 % via Collectum. Identisk försäkring med provisioner via förmedlare eller Skandia direkt kostar 0,65 %. Förhandlas provisinen bort sänker förmedlare/Skandia avgiften till 0,35-0,4 %, men då faktureras eventuell rådgivning.

Avgiftsexempel – Icke kollektivanslutna företag

Snittavgifter i medarbetarnas försäkringsavtal anställda i icke kollektivanslutna företag är lika höga som de som anges ovan, dvs 1,7-2,3 %. Traditionell färsäkring utan provisoner kan upphandlas till avgifter om 0,35-0,40 %. Skall provisoner inkluderas ökar avgifterna till ca 0,65 %. Fondförsäkringar kan upphandlas från 0,10 % till +3%. Nyligen genomförde vi en upphandling för ett icke kollektivavtalat företag där medarbetare erbjuds ett alternativ som består av fem fonder med skilda tillgångsinriktningar – snittavgiften landade under 0,30 %. Nya aktörer, exempelvis, Flexliv erbjuder lösningar utan provisioner som består fondpaket med tydliga risknivåer och där avgifterna stannar totalt påkring 0,5%. Det är 75-85 % lägre jämfört med dyra fond i fond /allokeringstjänster som erbjuds av de större försäkringsförmedlarna och bankägda försäkringsbolag.

Frågan som måste ställas

Repetition – Varför skall tiotaggare/medarbetare tvingas av företagsledningar att betala mycket högre förvaltningsavgifter, när det finns lika bra alternativ till väsentligt lägre avgifter? Företagens premiekostnad påverkas inte, enbart medarbetarnas framtida pension. Försäkringsbranschen kommer bara acceptera lägre lönsamhet och höja sin effektivitet om kunder (företagsledningar) sätter press och blir medvetna i sina beslut. När det sker skapas medarbetarvärden.

Rätt kommunicerat via intranät och ersättningssamtal (fd lönesamtal) ökar verkningsgraden av de dyra personalförmånerna som tjänstepensioner utgår. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor. Maila på info@gewertadvice.se

Med bästa hälsning,
Magnus Gewert