Föredrag av professor emeritus Henry Montgomery

Information om eventet och talare

Årets vinnare av Nobelpriset i ekonomi, Richard H. Thaler har genom sin forskargärning undersökt hur vi människor ser på begreppet rättvisa kopplat till ersättning. Exempelvis har han lyft fram hur vi påverkas av upplevd rättvis ersättning och hur det motsatta påverkar vår arbetsmotivation och lojalitet. En viktig faktor till att pensionssparandet ökat i USA tillskrivs dessutom städverktyg som baseras på hans forskning.

I Sverige har professor emeritus Henry Montgomery med inriktning på kognitiv psykologi vid Stockholms universitet både följt och inspirerats av pristagaren under många år. Henry har forskat och publicerat skrifter med inriktning på hur vi fattar beslut, hur vi gör ekonomiska bedömningar samt på hur psykologiska faktorer styr våra åsikter och ställningstaganden.

S&P Compensation & Benefits Consulting AB bjuder in till frukostseminarium för att sprida kunskap om hur arbetsgivare kan uppnå högre verkningsgrad av de ersättningar och förmåner som erbjuds ledning och medarbetare. Seminariet riktar sig primärt till personer i företagsledningar som ansvarar för affärsresultatet och pensioner, dvs styrelse, VD, ekonomi och HR.

Vi bjuder på en enklare frukost.

Varmt välkomna!
Vd Magnus Gewert

 

Anmälan

Plats: Regeringsgatan 45
Datum & Tid: Torsdag 23 november 2017, kl. 08:00-09:00

Ange vem/vilka som kommer från ert företag
Antalet platser är begränsat

Anmäl dig genom att klicka här

 

Agenda

08:00 Vilka behov/hinder har chefer för att i ökad omfattning koppla ersättning till utförd arbetsprestation?
Magnus Gewert, VD, S&P Compensation & Benefits Consulting AB

08:15 Vad kan arbetsgivare lära av Richard H. Thalers forskningsbidrag
Professor emeritus Henry Montgomery

08:50 Reflektionsrunda

09:00 Avslutning