I rollen som VD är du ytterst ansvarig för hur företaget hanterar sina pensioner, både för styrelsen och för dina medarbetare. Utan att ta ledarskap i frågan kan det vara svårt att förklara på vilka premisser företaget valt ut förmedlare, försäkringsbolag och produkter, och nära nog omöjligt att kvalitetssäkra bolagets pensionshantering och få kostnadskontroll.

Är du tillfreds med hur ni idag sköter företagets pensioner och kommer i så fall dina medarbetare att hålla med dig i framtiden?

Pensionshanteringen behöver inte vara en vit fläck på kartan. Se vår kortfilm

//Magnus Gewert