Huvudtrend 1 – Ledning/ medarbetare är mer engagerade i pensionsfrågor

Medarbetare har under 2015 i väsentligt ökad utsträckning börjat fråga om pensionsvillkor i rekryteringssamtal. Arbetsgivare har därmed i ökad omfattning ”tvingats” engagera sig och kvalitetssäkra sina processer för att inte tappa ansiktet.

I Sverige tycks även medarbetare komma till insikt om att man äger ansvaret för sin framtida pension. Hotet att bli en framtida fattigpensionär får många att ändra beteende och bli engagerade.

Gewert Advice märker det tydligt i våra uppdrag. Företag som tidigare kunnat rekrytera medarbetare genom att erbjuda bra arbetsuppgifter och god lön uppger att det inte längre räcker – ”kan vi inte påvisa att bolagens tjänstepensionsvillkor är markandsmässiga tappar vi talanger”.

Trend 2 – Konsument Power

I takt medökad kunskap i företag och hos medarbetare pressas försäkringsbranschen allt hårdare till att erbjuda billigare produkter och bättre tjänster till lägre pris.

Upphandlingar som Gewert Advice genomfört under 2015/2016 visar att vA?ra uppdragsgivare kunnat sänka avgifterna i medarbetarnas tjänstepensionsavtal med i snitt 70 – 90 %. Får medarbetare med högre läner innebär det avgiftsbesparingar på 2-4 mkr sett över 40-50 år. Vi betalar premier i 30 år och lyfter pension i minst 20 år.

Försäkringsbranschens priser och intäkter pressas. Förmedlare, som levererar rådgivningstjänster och administrationsstöd, pressas pga robotrådgivning och ökad automatisering. Tydliga tecken på omställningen är mindre förmedlarbolag ser sig tvungna att anslutna sig till de stora förmedlarföretagen. Ekonomisk styrka krävs för att utveckla konkurrens kraftiga automatiserade tjänster.

Trend 3 – Äldre medarbetare kan/vill inte gå i pension

I Japan, USA och UK blir seniora medborgare allt mer närvarande inom främst servicesektorn. Utveckling visar sig allt mer också i Sverige. Ökad livslängd, försämrad pension från samhället och höga kostnader bidrar till utvecklingen. När räntor framöver stiger kommer allt fler inse att de måste tjäna pengar efter 65 år får att klara privatekonomiska åtagande.

Samtidigt innebär förbättrad hälsa bland äldre i kombination med omvärdering yrkeslivet att fler vill jobba vidare. Får yrkesskickliga skänker utmaningar i jobbet en långt större mening i livet jämfört vad livet som icke yrkesarbetande erbjuder.

Svenska arbetsgivare bär inventera vilka principer som skall vägleda chefer med personalansvar att hantera dessa svåra samtal.

Seminarium i samarbete med EdgeHR

För 3:e året i rad arrangerar EdgeHR/Gewert Advice heldagsseminarium för arbetsgivare om tjänstepensioner den 19 april.

Se länk https://www.edgehr.se/hr-i-fokus/kalender/tjanstepensioner/

Ytterligare tecken som företagsledningar bör beakta 2016

Provisionsförbud införs

Provisionsförbud kommer i någon form införas inom 12-18 månader. Arbetet med Lagrådsremiss pågår. Arbetsgivare bör kräva att samarbetsavtal som baseras på provisoner skall omförhandlas vid ett förbud. Se upp med villkor i samarbetsavtal, förmedlare, som anger att arbetsgivaren skall kompensera för uteblivna provisionsintäkter vid ett förbud.

Samarbetsavtal med försäkringsbranschen

Trenden är tydlig – arbetsgivare har i ökad omfattning börjat ta fram egna utkast till samarbetsavtal med försäkringsleverantörer med krav på löpande avtal och gemensam uppsägningsperiod om 6 månader. Undantag är avtal som ingås med de stora förmedlarbolagen, de kräver som regel avtalsperioder om 3-4 år.

Pensionspolicy/riktlinjer

Ökad insikt hos ansvariga i företag att i detalj reglera och förstå villkor som reglerar pensionsvillkor som inte bestäms av staten eller arbetsmarknadensparter. Exempelvis på vilken lön beräknas premie till pension och sjukersättning, villkor för löneväxling m.m. Detta är inte minst viktigt för VD avtal.

Rådgivning

Arbetsgivares största utmaning vid upphandlingar är att definiera behovet av rådgivning och administrativt stöd. Följdfrågan blir vem som skall betala. Idag finansieras dessa tjänster främst av medarbetare genom högre avgifter i pensionsavtalen. Bra robotrådgivning är kvalitetssäkert och kostnadseffektivt får medarbetare.

Rådgivning i företag bör vara utformade utifrån de behov som medarbetarna anger och inte utifrån vilka tjänster försäkringsbranschen/banker vill erbjuda. Premier är medarbetarnas egendom och de står den ekonomiska risken i valda placeringar – därför måste arbetsgivare via samarbetsavtal eliminera rådgivares särintressen.

 

Med bästa hälsning

Magnus Gewert

Läs fler nyhetsbrev

Frukostseminarium om morgondagens organisationsformer

Behovet av morgondagens organisationsformer Söderberg & Partners Compensation & Benefits bjuder in till frukostseminarie där Eva Åberg föreläser. Hur ska våra företag klara av att vara konkurrenskraftiga när förändringstakten i omvärlden ökar och konkurrensen dyker...

Frukostseminarie med S&P Compensation & Benefits och Heartpace

Söderberg & Partners tillsammans med Heartpace bjuder in till frukostseminarie där Stefan Sebö föreläser. Stefan Sebö är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom området affärsutveckling, ledarskap, medarbetarutveckling och konsten att utveckla vinnande team....